Về hệ thống
  Theo dõi và điều hành một phương tiện giao thông
  Theo dõi và điều hành một tổ hợp phương tiện giao thông (PTGT). Tổ hợp xe online, phương thức hoạt động;
  Phiên bản PDA
Giơí thiệu sản phẩm
Tin mới
   

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG

Car-online là một hệ thống theo dõi và bảo vệ phương tiện giao thông (PTGT), thông qua mạng Internet, sử dụng khả năng của công nghệ điện thoại di động GSM và hệ thống định vị toàn cầu GPS.

Car-online là tạp chí sự kiện của PTGT, cho phép người sử dụng nhận được thông tin về các sự kiện như: vị trí, tọa độ, lộ trình, vận tốc… của PTGT, qua mạng Internet trên trang web www.car-online.vn hay qua điện thoại di động của chủ nhân. Chi phí sử dụng hệ thống rất tiết kiệm.

Để có thể sử dụng hệ thống Car-online và để PTGT tự tạo ra tạp chí của mình, chỉ cần lắp bộ PGSM của công ty VIET MS.

Vào hệ thống
DEMO Tên: vietms05
Mật khẩu: 123456


DEMO Tên: vietms
Mật khẩu: 123456

HDSD car-online (PDF)

Contact:

152/1B Đường Điện Biên Phủ Phường 25, Quận Bình Thạnh TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 97 6859933

E-mail: magic.system.vietnam@gmail.com

Skype: chantienvietms